Ika-127 pag Gunita ng Kabayanihan ni Hermano Dimasalang

December 30, 2023

Philippines

Nakiisa ang mga hermano mag mula sa iba’t ibang logia sa ilalim ng Gran Logia Soberana del Archgipielago Filipino sa pag gunita ng ika-127 Anibersaryo ng Kamatayan at Kabayanihan ni Hermano Dimasalang, Dr. Jose Rizal.
 
Pang bansang bayani
Kapatid na Mason
 
error: Content is protected !!